Kasy online Kielce

Dlaczego wprowadzane są kasy online?

1 . Zwiększenie skuteczności działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wdrożenie zmian prawnych, organizacyjnych oraz niezbędnych rozwiązań informatycznych.

2. Modernizacja systemu kas rejestrujących umożliwi gromadzenie na poziomie centralnym danych na temat obrotu i kwot podatku ewidencjonowanych na poszczególnych urządzeniach. Przyczyni się to do zmniejszenia szarej strefy, a w konsekwencji zwiększy wysokość wpływów budżetowych.

 

Co to jest kasa ONLINE i dlaczego muszę ją mieć?

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas  prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in:  raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Każdy model działający w trybie online już od momentu przeprowadzenia fiskalizacji zacznie współpracować z Centralnym Repozytorium Kas. W ramach takiego połączenia, urządzenie rejestrujące będzie przesyłało do CRK dane dotyczące m.in. zaewidencjonowanych transakcji sprzedaży oraz przeprowadzonych przeglądów technicznych. Co więcej, nowoczesny system teleinformatyczny pozwoli nie tylko na gromadzenie, ale także analizowanie informacji emitowanych przez kasy fiskalne online. Dzięki temu CRK umożliwi znacznie skuteczniejsze kontrolowanie sprzedaży prowadzonej na rzecz klientów indywidualnych oraz czynności wykonywanych za pomocą urządzeń nowego typu.

Oprócz powyższego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Przewiduje się, że kasy będą musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

Kasy online mają wymóg stosowania protokołu komunikacyjnego z terminalami płatniczymi. Oznacza to, że wszelkie czynności pomiędzy kasą a terminalem zostaną zautomatyzowane, a terminale będą instalowane na zasadzie “podłącz i pracuj”. Praktycznie wszystkie terminale dostępne na rynku będą miały możliwość współpracy z kasą online jeśli operator terminala zaimplementuje protokół komunikacyjny. 

Jeśli miałeś kasę „online ready”… cóż, wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem ale trzeba być świadomym pewnych kosekwencji. Modernizacja dotychczasowego urządzenia z pewnością pozwoli na zachowanie modelu, który będzie już doskonale znany urzytkownikowi. Niemniej, zanim podatnik zdecyduje się na taką kasę rejestrującą, powinien najpierw zapoznać się z zasadami konkretnego programu Online Ready (regulaminy są dostępne na stronach producentów technologii sprzedaży).

Modernizacja kasy z certyfikatem zapwene będzie usługą płatną. Podatnik będzie musiał nie tylko dopełnić formalności związanych z odczytem pamięci fiskalnej kasy, następnie wysłać kasę do producenta w celu wymiany pamieci fiskalnej i adaptacji kasy do nowych przepisów ale także ponownie zlecić fiskalizację swojego modelu online ready. Co więcej, przez okres potrzebny na przejście przez wszystkie procedury, przedsiębiorca nie będzie mógł korzystać z modernizowanego urządzenia. To z kolei w wielu przypadkach musi czasowe wstrzymanie obsługi klientów indywidualnych. Nietrudno chyba zgadnąć, że konsekwencją zawieszenia handlu lub świadczenia usług mogą być mniejsze bądź większe straty finansowe.

Przepisy prawne

Przepisy o Kasach Online nabrały mocy prawnej 1 maja 2019 roku. Obowiązek posiadania kas online dla pierwszych branż wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.
Kwestie prawne w sprawie kas ONLINE są regulowane przez:
 • Ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach – pobierz PDF
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących – pobierz PDF
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika – pobierz PDF
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące – pobierz PDF

Nowe stawki PTU

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych (§ 6.1, pkt 5) dla WSZYSTKICH urządzeń fiskalnych (on-line, EJ, kopia papierowa) fiskalizowanych od 1 maja 2019 r.
 • Litera „A” – przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
 • Litera „B” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
 • Litera „C” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
 • Litera „D” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
 • Litera „E” – przypisane zwolnienie od podatku,
 • Litery „F” i „G” – przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Zmiana stawek PTU tylko po raporcie dobowym i przed sprzedażą. Dla kas fiskalizowanych przed 1 maja 2019 r. zmianę matrycy VAT należy przeprowadzić do 31 lipca 2019 r. Do tego dnia można rejestrować sprzedaż w oparciu o dotychczas stosowaną matrycę stawek VAT.

Do kiedy można pracować na starych kasach:

– Kasy z papierową kopią paragonu. Ustawa mówi jasno – urządzenia z kopią papierową będą miały ważną homologację do końca sierpnia 2019 roku, więc kasy tego typu będzie można kupić i zafiskalizować najpóźniej do dnia 31 sieprnia 2019r. Używać ich będzie można do zapełnienia pamięci fiskalnej czyli co najmniej przez 5 lat. Wymiana pamięci fiskalnej w tych urządzeniach nie będzie możliwa – po zapełnieniu trzeba będzie kupić urządzenie ONLINE. – Kasy z elektroniczną kopią paragonu. MF planuje homologacje dla tych kas do końca 2022 roku. Zakupić i zafiskalizować taką kasę będzie można najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku. Użytkować ją będzie można do zapełnienia pamięci fiskalnej. Podobnie jak w przypadku kopii papierowej, nie będzie możliwa wymiana pamięci, trzeba będzie kupić kasę fiskalną ONLINE.

Harmonogram wymiany kas na online

Zgodnie z projektem zmian w ustawie VAT, obowiązkowa wymiana kas fiskalnych zostanie podzielona na 3 etapy. Proces ten rozpocznie się z rokiem 2020, a skończy w połowie 2021 roku. Wcześniejsza wymiana części urządzeń rejestrujących pozwoli na szybsze wprowadzenie w Polsce systemu fiskalizacji online. Co więcej, ustawodawca zakłada, że kasy nowego typu pojawią się najpierw w tzw. branżach wrażliwych, czyli tych obszarach gospodarki, które są najbardziej narażone na nieprawidłowości w odprowadzaniu należnych podatków. W przypadku obowiązku wymiany dotychczasowych urządzeń nie będzie też miało znaczenie to, czy obecny model posiada jeszcze ważną homologację GUM (Głównego Urzędu Miar).

Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach.

Od 1 stycznia 2020 roku:

 • Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 1 stycznia 2021 roku:

 • Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 lipca 2021 roku:

 • Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Termin wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią papierową to 31 sierpnia 2019 r.*

 • Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować. Od 1 maja obowiązuje zakaz wymian pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową.

Kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii będą wydawane do dnia 31 grudnia 2022 r.*

 • Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować.

*Nie dotyczy grup podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE.

Ważne!

Ustawa zakłada, że podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na kasy ONLINE). Osoby, które instalują po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

Uwaga!

Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w ustawie, nie mają obowiązku wymiany kas na ONLINE. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu.

Terminal płatniczy to jeden z instrumentów płatniczych

W odniesieniu do nowych przepisów wciąż nie zostały dokładnie zdefiniowane pojęcia takie, jak np. instrument płatniczy. Dzięki temu jako przedsiębiorca masz całkiem spore pole do interpretacji aktualnych przepisów. Definicja instrumentu płatniczego wnikająca z art. 2 ustawy określa to urządzenie jako „zindywidualizowany sprzęt pozwalający na zrealizowanie przez użytkownika zlecenia płatniczego”.

Można więc stwierdzić, że instrumentem płatniczym według przepisów Polskiego Ładu 2022 może być każde specjalistyczne urządzenie pozwalające na przyjmowanie płatności bezgotówkowych. Posiadanie terminala płatniczego nie jest więc jedynym i zgodnym z prawem rozwiązaniem, choć najwygodniejszym. Jako przedsiębiorca legalnie przyjmiesz też płatności w następujące sposoby:

 • transakcją BLIK;
 • płatnością poprzez aplikację bankową;
 • przelewem tradycyjnym na konto firmowe.

Wystarczy, że w lokalu swojej firmy udostępnisz klientom możliwość płatności bezgotówkowej w jednej z powyższych form, a instalacja terminala płatniczego nie będzie konieczna.

Obowiązek akceptacji instrumentów płatniczych
 • Od 01.01.2022 każdy przedsiębiorca obowiązany do korzystania z kasy fiskalnej będzie zobowiązany do przyjmowania zapłaty instrumentami płatniczymi (np. kartą, Blikiem, przelewem,  poleceniem zapłaty, elektroniczną portmonetką typu SkyCash)
 • (Nie)spełnienie ww. obowiązku ma konsekwencje dla zasad rozliczania p.t.u.
  • W razie niespełnienia ww. obowiązku podat nik nie może rozliczać p.t.u. kwartalnie, straci możliwość uzyskania zwrotu nadpłaty p.t.u. w terminie 25 dni, a na zwrot nadpłaty p.t.u. poczeka  60 dni
  • W razie spełnienia ww. obowiązku podatnik może rozliczać p.t.u. kwartalnie, nie straci możliwości uzyskania zwrotu nadpłaty p.t.u. w terminie 25 dni, a na zwrot nadpłaty poczeka 15 dni,  jeżeli dodatkowo spełni warunki weryfikowane na bieżąc o przez systemy ICT Szefa KAS
 
Obowiązek integracji kasy online z terminalem płatniczym
 • Od 01.01.2025 każdy przedsiębiorca obowiązany do korzystania z kasy online, który przyjmuje płatności za pośrednictwem terminala płatniczego, będzie zobowiązany do zintegrowania tych urządzeń
 • Za niewykonanie ww. obowiązku naczelnik US nakłada na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 5 tys . zł
3. Ulgi z tytułu zakupu terminala dla podatników PIT&CIT
 • Podatnik będzie uprawniony do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatki na nabycie terminala płatniczego i na MSC do maksymalnie 1k zł, chyba że jest zwolniony z obowiązku  ewidencjowania sprzedaży z wykorzystaniem kasy – wówczas może odliczyć do 2,5 tys. zł
 • Mały podatnik uprawniony przez określony czas (7 miesięcy, gdy rozlicza p.t.u. miesięcznie albo 2 kwartały, gdy rozlicza p.t.u. kwartalnie) do zwrotu nadpłaty p.t.u. będzie uprawniony do  odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatki na nabycie terminala płatniczego i na MSC w podwójnej wysokości, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć 2 tys. zł

Pozostaje przygotować się na nadchodzące zmiany. Jeśli chcesz wdrożyć w swojej firmie płatności bezgotówkowe za pośrednictwem terminala? Zintegrować swój terminal z kasą? Daj nam znać już teraz!

Zamów terminal

KASY FISKALNE
DRUKARKI FISKALNE
KASOTERMINAL
program
PROGRAMY DLA FIRM
WYPOSAŻENIE

Nasz adres:

Multi-PC
ul. Chęcińska 14A
25-020 Kielce,
Tel: 41 344 74 15, 537 413 447
Strona www: multipc.pl
email: multipc@multipc.pl

Urządzenia fiskalne oferujemy producentów:

Elzab, Posnet, Datecs, Aclas, Emar, iPos

Mapa google