Dlaczego wprowadzane są kasy online?

1 . Zwiększenie skuteczności działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wdrożenie zmian prawnych, organizacyjnych oraz niezbędnych rozwiązań informatycznych.

2. Modernizacja systemu kas rejestrujących umożliwi gromadzenie na poziomie centralnym danych na temat obrotu i kwot podatku ewidencjonowanych na poszczególnych urządzeniach. Przyczyni się to do zmniejszenia szarej strefy, a w konsekwencji zwiększy wysokość wpływów budżetowych.

Co to jest kasa ONLINE

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas  prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in:  raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Każdy model działający w trybie online już od momentu przeprowadzenia fiskalizacji zacznie współpracować z Centralnym Repozytorium Kas. W ramach takiego połączenia, urządzenie rejestrujące będzie przesyłało do CRK dane dotyczące m.in. zaewidencjonowanych transakcji sprzedaży oraz przeprowadzonych przeglądów technicznych. Co więcej, nowoczesny system teleinformatyczny pozwoli nie tylko na gromadzenie, ale także analizowanie informacji emitowanych przez kasy fiskalne online. Dzięki temu CRK umożliwi znacznie skuteczniejsze kontrolowanie sprzedaży prowadzonej na rzecz klientów indywidualnych oraz czynności wykonywanych za pomocą urządzeń nowego typu.

Oprócz powyższego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Przewiduje się, że kasy będą musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

Kasy online mają wymóg stosowania protokołu komunikacyjnego z terminalami płatniczymi. Oznacza to, że wszelkie czynności pomiędzy kasą a terminalem zostaną zautomatyzowane, a terminale będą instalowane na zasadzie “podłącz i pracuj”. Praktycznie wszystkie terminale dostępne na rynku będą miały możliwość współpracy z kasą online jeśli operator terminala zaimplementuje protokół komunikacyjny. 

Jeśli miałeś kasę "online ready"... cóż, wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem ale trzeba być świadomym pewnych kosekwencji. Modernizacja dotychczasowego urządzenia z pewnością pozwoli na zachowanie modelu, który będzie już doskonale znany urzytkownikowi. Niemniej, zanim podatnik zdecyduje się na taką kasę rejestrującą, powinien najpierw zapoznać się z zasadami konkretnego programu Online Ready (regulaminy są dostępne na stronach producentów technologii sprzedaży).

Modernizacja kasy z certyfikatem zapwene będzie usługą płatną. Podatnik będzie musiał nie tylko dopełnić formalności związanych z odczytem pamięci fiskalnej kasy, następnie wysłać kasę do producenta w celu wymiany pamieci fiskalnej i adaptacji kasy do nowych przepisów ale także ponownie zlecić fiskalizację swojego modelu online ready. Co więcej, przez okres potrzebny na przejście przez wszystkie procedury, przedsiębiorca nie będzie mógł korzystać z modernizowanego urządzenia. To z kolei w wielu przypadkach musi czasowe wstrzymanie obsługi klientów indywidualnych. Nietrudno chyba zgadnąć, że konsekwencją zawieszenia handlu lub świadczenia usług mogą być mniejsze bądź większe straty finansowe.

Aktualizacja 16.03.2019:

15 marca 2019 roku Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Tym samym ponad 3 letni okres prac legislacyjnych nad systemem kas online w Polsce powoli dobiega końca. Po uchwaleniu przez Sejm nowelizacja została przesłana do uchwalenia przez Senat, a następnie skierowana do podpisu Prezydenta.

Według procedowanych przepisów, które mają wejść w życie 1 maja 2019 r., pierwsi podatnicy zostaną objęci obowiązkiem ewidencji za pośrednictwem kas online od 1 stycznia 2020 roku. Przebieg prac nad projektem możemy śledzić na stronach sejmowych:  Druk nr.2503.


Aktualizacja 22.02.2019:

W dniu 20-02-2019 odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, która rozpatrzyła sprawozdanie Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego z 29 stycznia 2019. Ogólnie projekt został przyjęty z poprawkami podkomisji, jednak data weścia w życie projektu, zgodnie z oczekiwaniami, została zmieniona na realny 1 maja 2019. Drugie czytanie w Sejmie odbędzie się 13 marca 2019.

Jeżeli nie nastąpią istotne zmiany projektu podczas drugiego czytania, będzie obowiązywać terminarz wymian z projektu z 29 stycznia:

"Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

1) do dnia 31 grudnia 2019 r. do:
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

2) do dnia 30 czerwca 2020 r. - do:
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług:
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu."

Należy podkreślić, że pozostali podatnicy (np. sklepy detaliczne) prowadzący sprzedaż innych towarów i usług niż wymienione nie mają wyznaczonego terminu rozpoczęcia ewidencji obrotów za pośrednictwem kas on-line.

Jeżeli podane terminy nie ulegną kolejnej zmianie to będzie to oznaczało, że w czerwcu pojawią sie na rynku pierwsze kasy on-line. Nowi podatnicy będą mogli odliczyć 700 zł tylko przy zakupie kas on-line.

Wymiana pamięci fiskalnych w kasach z papierową kopia paragonów będzie możliwa tylko przed 1 maja 2019.


Aktualizacja 01.02.2019:

we wtorek, 29 stycznia, odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego, która rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Jest to projekt ustawy, który wprowadzi w Polsce kasy on-line i określi terminy wymiany kas na rozwiązania on-line dla podatników.

Zawarty w sejmowym druku numer 2503 projekt znamy od niespełna roku. Projekt został w zeszłym roku notyfikowany przez Komisję Europejską, a 15 czerwca 2018 roku odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie. Niestety, po odesłaniu do Komisji Finansów Publicznych projekt nie miał szczęścia. Większość w nim zapisanych terminów, na czele z wejściem w życie 1 października 2018, legła w gruzach. Dopiero 17 stycznia 2019 podjęta przez Komisję Finansów Publicznych decyzja o przesłaniu projektu do stosownej podkomisji, przywróciła projektowi życie.


W trakcie ponad dwóch godzin obrad podkomisji przyjęto wiele drobnych poprawek, których intencją jest uszczegółowienie projektu i uczynienie go zrozumiałym. Pojawiły się  także te najbardziej oczekiwane informacje:

  • planowane wejście projektu ustawy w życie 1 marca 2019;
  • obowiązek stosowania kas on-line dla poszczególnych grup podatników przesunięte o 6 miesięcy w stosunku do dotychczasowego projektu;
  • dodatkowy obowiązek stosowania kas on-line przy sprzedaży węgla od 1 lipca 2020;
  • zmiana terminu zakazującego sprzedaży kas z kopią papierową na 1 stycznia 2022.

Aktualizacja 08.11.2018:

Nowa rzeczywistość fiskalna z kasami on-line (repozytoryjnymi) zastanie nas później niż sądziliśmy. 1 października, od kiedy miała obowiązywać nowa ustawa, minął już ponad miesiąc temu, a do tej pory nie ma oficjalnego stanowiska rządu odnośnie przesunięcia terminów określonych w projekcie. Jeżeli wierzyć pogłoskom, wszystkie terminy wymiany urządzeń fiskalnych na nowe kasy on-line (repozytoryjne) zostaną przesunięte o 6 miesięcy. Taki układ prawny ma kilka ważnych konsekwencji, o których poniżej:

1. Rozporządzenie określające terminy fiskalizacji i zwolnienia zostanie wydane w wersji, w której nie ma ani słowa o nowych kasach. Przedstawiony przez MF projekt (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316756) zawiera kosmetyczne zmiany w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

2. Obecnymi kasami z kopią elektroniczną będziemy cieszyli się dłużej. Nawet, jeżeli wydaje się to komuś pozbawione sensu, w szczególnym przypadku rozpoczynania działalności np. nowej restauracji, obowiązkiem jest zakupienie i użytkowanie dostępnej na rynku kasy rejestrującej z kopią elektroniczną od pierwszej transakcji. Następnie, pod koniec przyszłego roku, gdy klient zostanie zobowiązany ustawą do posiadania nowej kasy on-line, będzie musiał zakupić nową kasę z nową homologacją. Wtedy otrzyma kolejny odpis 700 zł na zakupioną kasę on-line.

3. Do czasu wejścia w życie ustawy obowiązuje odpis 700 zł tylko na kasy z kopią elektroniczną (dla tych podatników, którym się należy).

4. Do czasu wejścia w życie ustawy można wymieniać pamięci fiskalne w kasach z kopią papierową.


Aktualizacja 28.09.2018:

W związku z pojawianiem się w mediach, nie zawsze precyzyjnych, informacji dotyczących kas on-line (zwanych także repozytoryjnymi) pragniemy zaktualizować bieżący stan wdrażania tego projektu.

Prawo techniczne

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii jest prawem od 9 lipca tego roku. Rozporządzenie umożliwia przygotowanie i homologację nowych urządzeń. Do końca września żadna z firm nie uzyskała homologacji na nowe modele współpracujące z repozytorium.

Projekt zmiany Ustawy o podatku od towarów i usług (druk 2503)

Jest to kluczowy element nowej układanki prawnej. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom ustawa nie wejdzie w życie w październiku. Nowym, prawdopodobnym terminem jest procedowanie ustawy w najbliższych miesiącach, tak by mogła zostać podpisana przez prezydenta w listopadzie lub grudniu i zacząć działać od 1 stycznia 2019. Chociaż nie zapadły jeszcze żadne konkretne decyzje, uważa się, że podobnemu przesunięciu ulegną określone w projekcie terminy obowiązkowej wymiany kas rejestrujących dla wyszczególnionych tam grup podatników. Jeżeli te informacje zostaną potwierdzone będzie to oznaczać, że pierwsza grupa podatników musiałaby rejestrować sprzedaż na kasach repozytoryjnych od 1 kwietnia 2019.

Formalnie projekt musi zostać rozpatrzony na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, przegłosowany w Sejmie i w Senacie oraz uzyskać podpis Prezydenta RP. Sytuację można monitorować na stronach www.sejm.gov.pl

Rozporządzenia wykonawcze

Nowe brzmienie Ustawy VAT, gdy już będzie, wymaga jeszcze nowych rozporządzeń wykonawczych: określających terminy instalacji kas i funkcjonujące zwolnienia, określających sposób realizacji odpisu 700zł i wreszcie określających sposób użytkowania kas (w tym obowiązek przesyłania danych do repozytorium). Projekty tych rozporządzeń nie zostały jeszcze ujawnione przez Ministerstwo Finansów i oczekujemy na ich treść.


22 czerwca zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Zgodnie z Rozporządzeniem producenci mogą składać wnioski homologacyjne dla kas ONLINE w Głównym Urzędzie Miar od 6 lipca 2018 r.

Kolejny etap związany jest z datą 1.10.2018r.  gdy planowane jest wejście w życie ustawy o VAT określającej m.in. kształt Centralnego Repozytorium Kas. Dopiero wtedy może nastąpić fiskalizacja oraz będzie można uzyskać odliczenie za zakup kasy ONLINE. (prawdopodobnie ten termin nie zostanie dotrzymany)

Kwestie prawne w sprawie kas ONLINE regulują:
 - rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
 - rozporządzenie w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.
Ich treści można znaleźć na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach.

Zanim kasy ONLINE pojawią się na rynku:

  • Producenci muszą otrzymać potwierdzenie Prezesa GUM (homologację).
  • Po otrzymaniu homologacji będzie można rozpocząć produkcję.
  • Dopiero po spełnieniu powyższych warunków kasy ONLINE będą mogły być wprowadzone do obrotu.
  • Odliczenia na zakup kas ONLINE oraz ich fiskalizacja będzie możliwa dopiero po wejściu w życie ustawy o VAT, czyli najwcześniej po 1 października 2018 r.

Kiedy dokładnie?

Biorąc pod uwagę powyższe można założyć, że pierwsze kasy ONLINE powinny pojawić się w październiku 2018 r.

Harmonogram wymiany kas na online

Zgodnie z projektem zmian w ustawie VAT, obowiązkowa wymiana kas fiskalnych zostanie podzielona na 3 etapy. Proces ten rozpocznie się z rokiem 2020, a skończy na początku 2021 roku. Wcześniejsza wymiana części urządzeń rejestrujących pozwoli na szybsze wprowadzenie w Polsce systemu fiskalizacji online. Co więcej, ustawodawca zakłada, że kasy nowego typu pojawią się najpierw w tzw. branżach wrażliwych, czyli tych obszarach gospodarki, które są najbardziej narażone na nieprawidłowości w odprowadzaniu należnych podatków. W przypadku obowiązku wymiany dotychczasowych urządzeń nie będzie też miało znaczenie to, czy obecny model posiada jeszcze ważną homologację GUM (Głównego Urzędu Miar).

Rozporządzenie zmieniającej ustawę o VAT zawiera harmonogram wprowadzania kas ONLINE. W pierwszej kolejności obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas zostaną objęci przedsiębiorcy świadczący usługi:

a) od 01.01.2020r. - naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

b) od 01.07.2020r. - związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

c) od 01.01.2021r. - fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawników, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Ważne!

Ustawa zakłada, że podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na kasy ONLINE). Osoby, które instalują po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

Uwaga!

Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w ustawie, nie mają obowiązku wymiany kas na ONLINE. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu.

Kontakt

Wyślij zapytanie, odpowiemy w możliwie krótkim czasie:

Nasz adres:

Multi-PC
ul. Chęcińska 14A

25-020 Kielce,
Tel: 41 344 74 15
Strona www: multipc.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 537 413 447